Sve je bliže…..

000 Čuti će se………..STARTamo

 

 

SAH_OPEN

 

 

 

 

 

 

 

Vijećnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSADAŠNJI POBJEDNICI:

 

2007 – FM ŽAN TOMAZINI

2008 – FM MARKO MAKAJ

2009 – MK MIRKO RALJIĆ

2010 – IM MILAN MRĐA

2011 – IM ROBERT LONČAR

2012 – GM SAŠA MARTINOVIĆ

2013 – GM ANTE ŠARIĆ

FM Žan Tomazini FM Makaj MarkoMK Mirko RaljićIM Milan Mrđa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IM Robert Lončar   GM Saša MartinovićGM Ante Šarić

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Download (PDF, Unknown)