Oliver Kukas ponovno kadetski prvak Hrvatske

Oliver Kukas

 

 

 

 

 

Više o prvaku na:

http://www.zagorje.com/mobile/clanak/vijesti/oliver-kukas-ponovno-kadetski-prvak-hrvatske

http://www.zagorje.com/clanak/sport/zupan-primio-kadetskog-drzavnog-prvaka-u-sahu-olivera-kukasa